domov | prijava na novice: potrdi

mag. TADEJA VENGAR, mediatorka

mag. Tadeja Vengar je mediatorka, predavateljica ter avtorica večjega števila člankov. Poslovno kariero je začela pred 20 leti v gospodarstvu. Kot pripravnica je v srednje velikem podjetju spoznavala delovne procese, kariero v tem podjetju pa zaključila na vodilnem delovnem mestu. Iz različnih ravni poslovanja je doživljala in zaznavala človekovo ravnanje in odzive na probleme ali priložnosti. Pridobljene izkušnje je ob odločitvi za samostojno pot nadgradila s teoretičnimi osnovami predvsem s področja čustevnih odzivov in reakcij.

Kot mediatorka, v sporih pridruženih sodišču, se je uveljavila na Okrožnem sodišču v Kopru in Murski Soboti. Izvaja mediacije v gospodarskih in družinskih sporih ter sporih civilnega prava. Iz predanosti in zaupanja v mediacijo je uspešna promotorka in aktivna izvajalka izvensodnih mediacij.

Predavanja in delavnice vodi in izvaja v poslovnem ali zasebnem okolju, kjer združuje praktična in teoretična znanja s področja medsebojnih odnosov, socialnih kompetenc, čustvene inteligence, konfliktov in mediacije.

Je trenerka socialnih kompetenc, (anti)mobing pooblaščenka, sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani ter članica Društva mediatorjev Slovenije in akreditirana mediatorka pri Evropskem centru za reševanje sporov.

 

SODELAVCI

Milena Pervanje je direktorica lastnega svetovalnega podjetja Personal d.o.o., pogodbeno pa deluje kot partnerka v mednarodni družbi za iskanje in selekcijo vodilnih kadrov Amrop Adria d.o.o. v vlogi vodilne strokovne svetovalke.

Od leta 2005 dela na projektih iskanja in selekcije vodstvenega kadra za predvsem mednarodne korporacije v regiji JV Evrope, med njenimi poslovnimi partnerji so številne globalne in mednarodne družbe (Microsoft, Hewlett Packard, Toyota Adria, Renault Nissan itd). Pred tem se je ukvarjala s podjetniškim in kadrovskim svetovanjem (Deloitte v letih od 1993 do 1995), ter z organizacijo izobraževanj za podjetja (CISEF – Ekonomska fakulteta v Ljubljani, od 1995 do 1999) in visoke uslužbence ustanov s področja javnih financ v JV Evropi v sodelovanju IMF, Svetovno banko in vladami EU (Center of Excellence in Finance pri Ministrstvu za finance RS od 2002 do 2005). 

Je avtorica številnih člankov na temo iskanja in selekcije kadrov ter priporočil iskalcem zaposlitve, ki so bili objavljeni v časniku Finance, Dnevnik in Manager v letih od 2001 do danes. V letu 2009 je v soavtorstvu z Radovanom Kragljem izdala knjigo - priročnik z naslovom Učinkovite metode iskanja in izbora kadrov, ki je izšel pri založbi PlanetGV in naletel na zelo dober odziv. Strokovno deluje tudi kot predavateljica in svetovalka za kadrovske zadeve.

Od leta 2008 do 2010 je delovala kot članica Kadrovsko akreditacijskega sveta pri vladi RS, po ustanovitvi Agencije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) pa je od vsega začetka delovala kot članica Akreditacijske komisije (AK), ki je kot posvetovalno telo svetovalo upravi AUKN pri izboru članov nadzornih svetov v družbah v delni ali celotni državni lasti. Do odpoklica iz AK januarja 2012 je bila tudi namestnica predsednika AK.


Jolanda Pavliha, univ. dipl. pravnica s pravosodnim izpitom, ki ga je opravila takoj po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1983, je od  leta  2008 dalje  samo zavarovana oseba. 

Od tedaj dalje se z velikim veseljem  ukvarja  z mediacijo /področje  gospodarskega in delovnega prava pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani ter Okrožnem sodišču v Krškem ter pred sodnimi mediacijami/, pravnim svetovanjem in turizmom.

Aktivno sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenije v projektu ARDS in Evropskim centrom za mediacijo s sedežem v Ljubljani.

Več kot 30 delovnih let je delala kot sodnica za prekrške, vodja kadrovske službe ZZZS OE Ljubljana ter  samostojna odvetnica s povprečno 500 obravnavanih zadev letno s področja družinskega, civilnega, delovnega  in kazenskega prava. 

Ves čas se je aktivno izobraževala na odvetniških šolah  Odvetniške zbornice Slovenije, tečajih tujih jezikov, šoli  Evropskega prava ter na  področju upravljanja in organizacije kadrov.

Prepotovala je celo Evropo, razen Finske, oba otoka Nove Zelandije, del Afrike, Azije, Kubo ter bila štirikrat  v Avstraliji s  Tasmanijo. 


Stanislav Papež, diplomant psihologije dela in marketinga, predavatelj višje šole za programe poslovne komunikacije, mediator, facilitator (spodbujevalca) po merilih IAF (svetovne organizacije facilitatorjev). Prve zaposlitve v marketingu Gorenjskega tiska (tržne raziskave, komuniciranje z mediji), Založba Mladinska knjiga d.d.(vodja trženja revij).


Ima 16 let izkušenj na področju izobraževanja in svetovanja: kot vodja izobraževalnih programov, samostojni svetovalec in vodja projektov. Je specialist na področju razvoja človeških potencialov (ocena zmožnosti in potencialov, selekcija kadrov), za organizacijo (delovne skupine, timsko delo), usposabljanja (prodaja, vodenje in timsko delo, javno nastopanje).

V zadnjih  letih deluje v podjetjih kot individualni moderator / facilitator, timski coach ter mediator. Pridobljena znanja uporablja tudi pri pripravah  in izvedbah projektov, treningov ali kot samostojne pristope v različnih projektih.

Je član Društva psihologov Slovenije, Društva mediatorjev Slovenije, Društva moderatorjev Slovenije ter Društva in pevskega zbora Glasbena Matica Ljubljana.


Irena Tomažin si je delovne izkušnje že v času študija ter po diplomi leta 2006 pridobivala v odvetniški in notarski pisarni, na sodišču ter v podjetjih. Leta 2008 je opravila izpit za mediatorko pri Društvu mediatorjev Slovenije, ter leta 2010 še Pravniški državni izpit.

Svoje znanje izpopolnjuje na področju mediacij, gospodarskega in delovnega prava ter družbene odgovornosti podjetij. Od leta 2010 aktivno sodeluje pri projektu Alternativno reševanje delovnopravnih sporov pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Leta 2012 je ustanovila Zavod Kalejdoskop, Ideje za zdravo in barvito življenje, v okviru katerega skrbi za razvoj in uresničevanje projektov na področju mirnega reševanja sporov ter zdravega načina življenja.

GRADIVA (.PDF)mag. Tadeja Vengar


Milena Pervanje, univ.dipl.ekon.Jolanda Pavliha, univ.dipl.prav.
Stanislav Papež, univ.dipl.psih.
Irena Tomazin, univ.dipl.prav

Po podlogi izdelal: Piramida web development