domov | prijava na novice: potrdi
mediacija
mediacija v javnem in zasebnem sektorju
mediacija v osebnem življenju
zakaj mediacija?

MEDIACIJA

Mediacija je neformalen, strukturiran postopek, v katerem se stranke v sporu ob pomoči tretje, nevtralne osebe pogovorijo, si izmenjajo stališča, interese ter poskušajo najti rešitev, ki je za obe strani sprejemljiva. Cilj mediacije je, da rešitev spora udeleženca poiščeta sama. S tem obstaja večja verjetnost, da bosta udeleženca spora dogovorjeno izpolnila, njuno nadaljnje sodelovanje pa bo postalo strpnejše, bolj razumevajoče ter odprto v prihodnost.

Več...

MEDIACIJA V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU

Mediacija v podjetjih

mediacija in odnosi na delovnem mestu
mediacija in mobing
mediacija in prekinitev pogodbe o zaposlitvi
mediacija med podjetji

Mediacija v zdravstvenih zavodih

mediacija in razočarani pacienti

Mediacija v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah

vrstniška mediacija
mediacija v zbornici
mediacija med učiteljem/profesorjem in starši

Mediacija v športnih zvezah in združenjih

mediacija v tekmovalnem športu

MEDIACIJA V OSEBNEM ŽIVLJENJU

ZAKAJ MEDIACIJA?

Stranke v sporu so nagnjene k stopnjevanju, zato se spor o vsebini hitro nadgradi v osebni spor. Vključitev mediatorja kot nepristranske osebe stranki za trenutek ustavi, ozračje se delno razelektri. Obe stranki namreč poskušata svoja bremena prenesti na tretjo, nevtralno osebo. Izkušen mediator z uporabo tehnik in veščin to izkoristi in ju v nadaljevanju vodi, da spregovorita o razhajajočih se stališčih, svojih čustvih in občutjih, po oblikovanih interesih skupaj oblikujejo sprejemljivo rešitev. Po zaključeni mediaciji se druženje z mediatorjem zaključi, za razliko od spora, ki ga pomagajo reševati prijatelji, sodelavci, svetovalci. Mediator poslovno, družinsko ali katerokoli drugo okolje zapusti, drugi ostanejo in z njimi nevarnost, da ostane tudi breme spora.

Več...

Pot do rešitve je krajša,
cenejša in zanesljivejša.
Pokličite mediatorja!


gsm: 040 335 625

Po podlogi izdelal: Piramida web development